Uw partner op de weg

Uw partner op de weg
Wilt u op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen?
Ja
Later
NIEUWS

De slimme tachograaf zal er snel aankomen!

Phelect heeft daarom net 16 informatiesessies gehouden, om zijn installateurs te informeren

en op hun vragen te beantwoorden, over de belangrijke wijzigingen die de nieuwe slimme 1C tachograaf met zich zal meebrengen op het gebied van gereedschap en ijkingsprocedures… Wees klaar voor de toekomst!